پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۸۳ ali piran nezhad علي پيران نژاد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجمتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت دولتي گروه 
مديريت رشته
مديريت دولتي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
61117761 تلفن
021-88006477 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۴ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت دولتي كارشناسي ۱
۱۳۸۶ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت دولتي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۴/۰۶ ۱۳۸۲/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران ،مديريت علمي انجمن دبير ۱
۱۳۹۰/۰۲ ۱۳۸۷/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران يت مجموعه گروه مدير ۲
۱۳۹۴/۰۶ ۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران استاد راهنماي دانشجويان مديريت دولتي ورودي ۳
۱۳۹۲/۰۹ ۱۳۹۱/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران (رئيس مركز آموزشهاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.