پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۹۵۹ Taher Roshandel طاهر روشندل اربطاني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
گروه مديريت دولتي گروه 
مديريت رشته
مديريت دولتي گرايش
استاد مرتبه علمي
آدرس
61117725 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۹ تهران دانشگاه تهران مديريت دولتي كار شناسي ۱
۱۳۸۱ تهران دانشگاه تهران مديريت دولتي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ تهران دانشگاه تهران مديريت رسانه دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۰ تهران-ايران ر پرديس بين المللي ارس نماينده تام الاختيار دانشكده مديريت ۱
۱۳۹۴/۰۳ ۱۳۹۲/۰۳ تهران-ايران پرديس فارابي دانشگاه عضو وابسته پرديس فارابي دانشگاه ۲
۱۳۹۳/۰۹ تهران-ايران مدير بخش مديريت رسانه ۳
۱۳۹۴/۰۴ تهران-ايران عضو كارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شوراي تحول علوم انساني ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مطالعه كتب ديني و تاريخي ۱
شعر و ادبيات ۲
شنا و كوهنوردي ۳
طبيعت گردي ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.