پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۸۴۸ Saeid Shirkound سعيد شيركوند

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
مديريت بيمه و مالي گروه 
مديريت رشته
مديريت بيمه و مالي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه شهيد بهشتي-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران تهران مديريت دولتي كارشناسي ۱
۱۳۶۸ تهران -ايران شهيد بهشتي تهران ,اقتصاد نظري كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۱ تهران -ايران شهيد بهشتي تهران ,اقتصاد نظري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۲ تهران-ايران سمت: عضو هيأت امناي دانشگاه فني و حرفه اي ۱
۱۳۹۳/۰۶ تهران-ايران سمت: عضويت هيأت امناي دانشگاه جامع علمي كاربردي ۲
۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران عضو شوراي پارك علم و فناوري ۳
۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران نماينده ثابت و تام الاختيار سازمان ميراث فرهنگي در جلسات شوراي اجتماعي كشور ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.