پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۸۴۱ Hassan Darabi حسن دارابي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
محيط زيست دانشکده 
مهندسي طراحي محيط گروه 
طراحي محيط رشته
طراحي محيط گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران، خ انقلاب، خيابان قدس، نبش آذين، دانشكده محيط زيست آدرس
61113183 تلفن
66407719 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۰ مشهد-ايران فردوسي مشهد جغرافياي انساني كار شناسي ۱
۱۳۷۶ تهران -ايران شهيد بهشتي جغرافياي انساني كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۴ تهران-ايران تربيت مدرس جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۰۶ ۱۳۹۱/۱۱ كرج-ايران دانشگاه تهران مدير گروه برنامه ريزي محيط زيست پرديس البرز ۱
۱۳۹۳/۰۵ تهران-ايران عضو علمي كميته توسعه پايدار روستايي ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
گردشگري ۱
طراحي اكولوژيك ۲
طراحي منظر فرهنگي ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.