پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۱۵۹ AlireZA Araei عليرضا آرايي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
مهندسي مكانيك گروه 
مهندسي مكانيك رشته
مهندسي مكانيك گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
پلي تكنيك ورشو-لهستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۶ تهران -ايران دانشگاه تهران مكانيك كار شناسي ارشد ۱
۱۳۸۸ لهستان پلي تكنيك ورشو جوش و اتصالات دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۰۸ ۱۳۸۸/۰۸ تهران-ايران ،افزار ماشين كارگاه سرپرست ۱
۱۳۹۲/۰۶ ۱۳۹۰/۰۶ تهران-ايران ،افزار ماشين كارگاه سرپرست ۲
۱۳۹۴/۰۹ ۱۳۹۱/۰۸ تهران-ايران ،افزار ماشين كارگاه سرپرست ۳
۱۳۹۴/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران سرپرست گرايش ساخت و توليد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.