پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۲۰۳۶ Tahmores Hasangholi pour طهمورث حسنقلي پور

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
مديريت بازرگاني گروه 
مديريت رشته
مديريت بازرگاني گرايش
استاد مرتبه علمي
بزرگراه جلال آل احمد - پل نصر- دانشكده مديريت دانشگاه تهران آدرس
02188005005 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۷ گيلان مدرسه عالي مديريت مديريت كار شناسي ۱
۱۳۶۷ تهران تربيت مدرس مديريت كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۸ تهران تربيت مدرس مديريت دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس دانشكده مديريت دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۲/۰۹ تهران-ايران دانشكده مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول نشريات دانشكده ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.