پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۱۴۱۳ mehran rezvani مهران رضواني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده كارآفريني دانشکده 
گروه كارآفريني سازماني گروه 
كارآفريني سازماني رشته
كارآفريني سازماني گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكترا آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۴ تهران-ايران امام صادق معارف اسلامي و مديريت صنعتي كار شناسي ارشد ۱
۱۳۸۸ تهران-ايران تربيت مدرس بازاريابي بين الملل دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون دكتري سال ۱
۱۳۹۱/۱۲ قزوين -ايران پارك علم و فناوري امام خميني (ره) قزوين عضو شوراي مركز رشد پارك علم و فناوري امام خميني (ره) قزوين ۲
۱۳۹۲/۰۹ ۱۳۹۲/۰۸ تهران-ايران عضو كميته علمي همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران ۳
۱۳۹۲/۰۸ كرج-ايران دبير علمي اولين همايش ملي برند و شركتهاي دانش بنيان ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.