پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۱۲۱۶ ALIREZA DANESHMEHR عليرضا دانش مهر

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
فني پرديس 
مكانيك دانشکده 
طراحي كاربردي گروه 
رشته
گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
61114041 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
تحليل تنش ۱
مواد مركب، composite ۲
ترك و مكانيك شكست ۳
مواد هوشمند، پيزوالكتريك، FGM ۴
اجزا محدود، Finite Elements ۵
ورق و پوسته ۶
تخمين عمر و عمر دهي ۷

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.