پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۰۲۲۹ amir hooshang EHSANI امير هوشنگ احساني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
كشاورزي و منابع طبيعي پرديس 
مركز تحقيقات بين المللي بيابان دانشکده 
مديريت مناطق بياباني گروه 
منابع طبيعي رشته
سيستمهاي اطلاعات منابع طبيعي و محيط زيست(RS/GIS) گرايش
دانشيار مرتبه علمي
دانشگاه تهران- مركز تحقيقات بين المللي بيابان- صندوق پستي 354-14185 آدرس
۰۲۱-۸۸۹۷۱۷۱۷ تلفن
۰۲۱-۸۸۹۷۱۷۱۷ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
انستيتو تكنولوژي رويال (KTH) -سوئد دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۲۰۰۸ ۲۰۰۴ سوئد انستيتو تكنولوژي رويال (KTH) مهندسي عمران و معماري - سيستمهاي اطلاعات منابع طبيعي و محيط زيست دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
ادامه دارد ۱۳۸۹ دانشگاه تهران مركز تحقيقات بين المللي بيابان 1) مدير گروه آموزشي مديريت مناطق بياباني ۱
ادامه دارد ۱۳۸۸ دانشگاه تهران مركز تحقيقات بين المللي بيابان 4) رئيس بخش پژوهشي علوم زمين ۲
ادامه دارد ۱۳۸۸ دانشگاه تهران مركز تحقيقات بين المللي بيابان 2) مشاور پژوهشي رئيس مركز تحقيقات بين المللي بيابان ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
سنجش از دور وآناليز تصاوير ماهواره اي ۱
سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS ۲
توريسم- اكوتوريسم-ژئوتوريسم ۳
بيابان زائي و مديريت آن ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.