پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۰۰۱۴ محمدرضا رسايي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
فني پرديس 
مهندسي شيمي دانشکده 
انستيتو مهندسي نفت گروه 
مهندسي نفت رشته
مخازن هيدروكربوري گرايش
استاديار مرتبه علمي
اميرآباد شمالي- پرديس ۲ دانشكده هاي فني دانشگاه تهران آدرس
۸۸۳۳۳۰۵۷ تلفن
۸۸۶۳۲۹۷۶ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مهندسي مخازن هيدروكربوري ۱
شبيه سازي مخازن هيدروكربوري ۲
جريان سيالات در محيط هاي متخلخل ۳
مديريت مخازن ۴
چاه آزمايي ۵
مخازن شكاف دار ۶

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.