پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۹۳۷۹ Ahmad Tavasoli احمد توسلي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم پرديس 
دانشكده شيمي دانشکده 
شيمي كاربردي گروه 
مهندسي شيمي رشته
نفت و گاز و پتروشيمي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
ميدان انقلاب، دانشگاه تهران، پرديس علوم آدرس
۶۱۱۱۳۳۰۱-۶۱۱۱۲۷۲۶ تلفن
۶۶۴۹۵۲۹۱ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۲/۰۵ تهران-ايران عضوهيات امناي انستيتو مهندسي گاز طبيعي مايع ۱
۱۳۹۳/۰۶ ۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران ،كاربردي شيمي بخش مدير ۲
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۳/۰۷ تهران-ايران عضوشوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شيمي ۳
۱۳۹۶/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵ تهران-ايران نماينده هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
كاتاليست ۱
مواد نانو ساختار ۲
طراحي راكتور ۳
پالايش و تبديلات گازي ۴
پالايش و تبديل نفت خام ۵

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.