پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۵۱۴ Gholamreza, abdolreza Karbassi غلامرضا نبي بيدهندي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده محيط زيست دانشکده 
گروه مهندسي عمران - محيط زيست گروه 
شيمي رشته
شيمي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
66404647 تلفن
66407719 دورنگار
ut.ac.ir پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دهلي-هند دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۳ هند دهلي ,شيمي كار شناسي ۱
۱۳۶۵ هند دهلي ,شيمي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۶۹ هند دهلي ,شيمي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
1369 تهران-ايران university of tehran,,faculty of environment head of departement ۱
۱۳۹۴/۰۴ ۱۳۸۸/۰۶ تهران-ايران كميته صنعت و محيط زيست ۲
۱۳۹۴/۰۴ ۱۳۸۸/۰۶ تهران-ايران عضو هيئت مميزه دانشگاه چهار دور ۳
۱۳۹۴/۰۴ ۱۳۸۸/۰۹ تهران-ايران جشنواره ايده هاي نو اور ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
nano ۱
air polution ۲
water and waste water ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.