پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۵۰۵ Mirkamali, Seyed Mohammad سيدمحمد ميركمالي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه مديريت وبرنامه ريزي آموزشي گروه 
مديريت آموزشي رشته
مديريت آموزشي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
09121301090 تلفن
66415002 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
peabody of vandercilt دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۱ تهران -ايران دانشسراي عالي دبيري زبان انگليسي كار شناسي ۱
۱۳۵۹ -دانشگاه وندربيلت مديريت آموزشي, پي بادي كار شناسي ارشد ۲
peabody of vandercilt مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۱ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه آموزشي مديريت ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
تغيير در سازمان ها ۱
رضايت شغلي ۲
خلاقيت و نوآوري ۳
طراحي سيستمها ۴
رهبري در سازمان ها ۵
ارزيابي توانمندي هاي شغلي وتحصيلي ۶
كيفيت در سازمان ها ۷

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.