پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۳۹۷ Alireza Mohammadzadeh Vadghani عليرضا محمدزاده وادقاني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق رشته
حقوق خصوصي و اسلامي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه نانت-فرانسه دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۸ فرانسه نانت حقوق دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۶/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت گروه حقوق خصوصي و اسلامي پرديس البرز ۲
۱۳۹۵/۰۲ تهران-ايران دبير كميته علمي ۳
۱۳۹۷/۰۴ ۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.