پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۲۲۲ Mohammad hasan Alizadeh محمدحسين عليزاده

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه بهداشت و طب ورزشي گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
بهداشت و طب ورزشي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
منچستر-انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
گيلان گيلان ربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ۱
تهران-ايران تربيت مدرس ربيت بدني و علوم ورزشي كارشناسي ارشد ۲
انگلستان منچستر ربيت بدني و علوم ورزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران عضو كار گروه نشريات تخصصي وزارت علوم ۱
۱۳۹۵/۰۸ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران رييس انجمن فوتبال وزارت علوم تحقيقات و فناوري ۲
۱۳۹۴/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹ تهران-ايران داور سي و دومين كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ۳
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۷ تهران-ايران سرپرست فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.