پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۲۱۹ Sayyed Mohammad Alavi سيدمحمد علوي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده زبانهاي خارجي دانشکده 
گروه زبان انگليسي گروه 
زبان انگليسي رشته
زبان‌ انگليسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
لانكستر دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۴ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كار شناسي ۱
۱۳۷۰ تهران -ايران دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۷ لانكستر زبان انگليسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۳ ۱۳۸۸/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده زبانها و ادبيات خارجي ۱
۱۳۹۴/۰۳ ۱۳۹۲/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران عاون آموزشي و تحصيلات تكميلي ۲
۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۲/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو هيات مميزه دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۲/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون علمي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.