پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۷۹۰۰ Seyed ali naghi Kharazi سيدعلي نقي خرازي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه مباني فلسفي اجتماعي آموزش پرورش گروه 
آموزش و پرورش رشته
آموزش‌ وپرورش‌ گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه هوستون-آمريكا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۴۷ تهران-ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب كار شناسي ۱
۱۳۵۱ تهران-ايران دانشگاه تهران علوم تربيتي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۵۵ آمريكا دانشگاه هوستون مديريت اموزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۱۱ تهران-ايران عضو كميته تخصصي گسترش علوم و فناوريهاي شنناختي شوراي گسترش ۱
۱۳۹۶/۰۸ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران عضو كميسيون روان شناسي شناختي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ۲
۱۳۹۷/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در شوراي سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۶/۰۲ ۱۳۹۵/۰۲ تهران-ايران سازمان نظام روان شناسي و مشاوره عضو هيات آزمون بورد سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.