پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۷۶۸۸ Behnaz Aminzadeh بهناز امين زاده گوهرريزي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده شهرسازي دانشکده 
گروه طراحي شهري گروه 
مهندسي شهرسازي رشته
طراحي شهري گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران- خيابان انقلاب - دانشگاه تهران- پرديس هنرهاي زيبا آدرس
۰۹۱۲۲۰۳۰۹۹۴ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
نيو ساوت ولز- استراليا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۵ تهران-ايران علم وصنعت ايران معماري كار شناسي ۱
۱۳۶۷ تهران-ايران دانشگاه تهران طراحي شهري كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۴ استراليا نيو ساوت ولز ,شهرسازي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي كتابخانه پرديس هنرهاي زيبا ۱
۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران عضو كميسيون تخصصي هنر هيات مميزه ۲
۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده هيئت اجرايي جذب در كار گروه دانشكده شهرسازي ۳
۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران كميسيون راهبردي اخلاق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.