پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۷۵۳۹ Jahangir Yadollahi Farsi جهانگير يداللهي فارسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت بازرگاني گروه 
مديريت رشته
مديريت‌ گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
88337201 تلفن
88339098 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۷ شيراز-ايران دانشگاه شيراز مديريت صنعتي كار شناسي ۱
۱۳۷۳ شيراز-ايران دانشگاه شيراز مديريت صنعتي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۱ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۳ ۱۳۸۹/۰۹ تهران-ايران دبير علمي شوراي دانشنامه مشاغل خانگي ۱
۱۳۹۰/۰۶ تهران-ايران معاون اموزش و تحصيلات تكميلي ۲
۱۳۹۲/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي تخصصي علوم اجتماعي و رفتاري انتشارات دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۳/۰۶ تهران-ايران معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كارآفريني ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.