پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۹۵۶ Bita Mashayekhi بيتا مشايخي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
گروه حسابداري گروه 
حسابداري رشته
حسابداري گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ تهران-ايران دانشگاه صنعت نفت حسابداري كارشناسي ۱
۱۳۷۷ تهران-ايران دانشگاه شهيد بهشتي حسابداري كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ تهران-ايران دانشگاه تهران حسابداري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۱ ۱۳۹۲/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران سرپرست مركز آموزشهاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۳/۰۲ ۱۳۹۳/۰۲ تهران-ايران عضو كميته علمي دوازدهمين همايش ملي حسابداري ۲
۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۹ تهران-ايران كنفرانس ساليانه مديريت استراتژيك عضو كميته علمي كنفرانس ساليانه مديريت استراتژيك ۳
۱۳۹۴/۱۱ ۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران عضو كميته علمي سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.