پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۸۰۹ Heshmatolah Motadayen حشمت اله متدين

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده معماري دانشکده 
معماري گروه 
تاريخ هنر رشته
تاريخ‌ هنر گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
سوربن-فرانسه دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۸ تهران-ايران دانشگاه تهران معماري كار شناسي ارشد ۱
۱۳۷۴ فرانسه سوربن تاريخ معماري مدرن كار شناسي ارشد ۲
۱۳۳۸۹ فرانسه مدرسه معماري پاريس معماري منظر كار شناسي ارشد ۳
۱۳۷۶ فرانسه سوربن تاريخ معماري و هنر دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۶/۱۲ ۱۳۸۵/۰۵ تهران-ايران مدير امور ساختمان ها و دفتر فني ۱
۱۳۸۶/۱۲ ۱۳۸۵/۰۷ تهران-ايران مدير گروه پژوهش فني مهندسي مركز تحقيقات بين المللي همزيستتي با كوير ۲
۱۳۸۸/۱۰ ۱۳۸۶/۰۶ تهران-ايران طراحي و اجراي ساختمان ستارخان ۳
۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران عضو كميته علمي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.