پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۶۴۷ Mohammadreza Kordi محمدرضا كردي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه مباني علوم زيستي گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
تربيت‌ بدني وعلوم‌ ورزشي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۷/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷ تهران-ايران معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علو م ؛ تحقيقات و فناوري ۱
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۹ تهران-ايران رييس ستاد هفته پژوهش ۲
۱۳۹/۱۰ ۱۳۹۵/۱۰ تهران-ايران پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي رئيس كار گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.