پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۶۱۳ mohsen kafi محسن كافي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و دانشكده معماري و محيط زيست دانشکده 
دانشكده علوم كشاورزي _پرديس هنرهاي. زيبا گروه 
فيزيولوژي گياهان زينتي رشته
فضاي سبز گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
0261-2249711--- 09121259771 تلفن
026-32248721 دورنگار
mkafi@ut.ac.ir پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
ترييت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
1369 1367 تهران دانشگاه تهران_ ابوريحان گياهان زينتي كارداني و كارشناسي ۱
1373 1370 تهران ترييت مدرس اصلاح و فيزيولوژي گياهان زيمي كارشناسي ارشد ۲
1379 1373 تهران ترييت مدرس فيزيولوژي گياهان زينتي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
تاكنون 1380 تهران دانشگاه تهران هيئت علمي ۱
۱۳۹۳/۰۴ كرج-ايران دانشگاه تهران عضو كارگروه فضاي سبز و زيبا سازي پرديس كشاورزي ۲
۱۳۹۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۲ تهران-ايران سخنراني در ميزگرد ماهنامه شهرداريهاي كشور ۳
۱۳۹۵/۰۴ ۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران فراهم نمودن شرايط مناسب براي چمن فوتبال به روش چمن فوتبال دكتر كافي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
طراحي كاشت منظر ۱
چمن هاي . ورزشي ۲
منظر سازي و مهندسي فضاي سبز ۳
مديريت فضاي سبز شهري ۴
طراحي باغ و بارك ۵
گياه‌شناسي كاربردي ۶
تغذيه گياهان ۷
مديريت توليد در ميطهاي حفاظت شده ۸
گياه پالايي ۹

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.