پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۶۳۸۲ Seyed mohammad Fadavi سيدمحمد فدوي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده هنرهاي تجسمي دانشکده 
هنرهاي تجسمي گروه 
پژوهش هنر رشته
پژوهش‌ هنر گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۶ تهران-ايران دانشگاه تهران گرافيك كار شناسي ۱
۱۳۷۲ تهران-ايران تربيت مدرس گرافيك كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ تهران-ايران دانشگاه تهران پژوهش هنر دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۱۲ ۱۳۹۳/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو ستاد بزرگداشت هشتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۵/۰۴ ۱۳۹۳/۰۴ تهران-ايران عضو گروه تخصصي هنر دفتر گسترش آموزش عالي هنر ۲
۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵ تهران-ايران عضو پيوسته كرسي علمي هنر و معماري ۳
۱۳۹۶/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس هنر هاي زيبا-دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.