پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۶۵۶ Ali asghar Saeidi علي اصغر سعيدي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشکده 
گروه تعاون گروه 
علوم اجتماعي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه رشته
جامعه شناسي اقتصادي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
لندن دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۸ تهران-ايران دانشگاه تهران علوم اجتماعي كار شناسي ۱
۱۳۷۱ تهران-ايران دانشگاه تهران جامعه شناسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۸ لندن لندن جامعه شناسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۹/۰۲ ۱۳۸۷/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه برنامه ريزي اجتماعي ۱
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه برنامه ريزي اجتماعي ۲
۱۳۹۷/۱۰ ۱۳۹۵/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه برنامه ريزي اجتماعي ۳
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۵/۱۲ تهران-ايران عضو كميته علمي كنفرانس جامعه شناسي تاريخي ايران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.