پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۴۰۰ Reza Rostami رضا رستمي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه روانشناسي گروه 
روان پزشكي رشته
روانپزشكي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
۰۲۱-۶۱۱۱۷۴۷۷ تلفن
۰۲۱-۸۸۲۸۱۵۱۵ دورنگار
www.behna.ir پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
شهيد بهشتي-تهران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ ۱۳۶۷ تهران ع پ تهران عمومي پزشكي ۱
۱۳۸۱ ۱۳۷۸ تهران ع پ شهيد بهشتي روانپزشكي ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۲ ۱۳۷۶ تهران دانشگاه تهران رييس مركز بهداشت ۱
۱۳۸۲ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه تهران سرپرست معاونت ۲
۱۳۸۳ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه ع پ تهران رييس مركز مشاوره ۳
.... ۱۳۸۴ تهران دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشكاه تهران رييس كلينيك بهداشت روان ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
كاربرد تكنولوژيها در تشخيص و درمان بيماريهاي روانپزشكي TMS - NEUROFEEDBACK- QUANTITATIVE ۱
پيشگيري و درمان اعتياد ۲
روانشناسي مثبت ۳
بهداشت روان ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.