پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۳۹۱ JAFAR RAZMI جعفر رزمي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
دانشكده مهندسي صنايع دانشکده 
گروه مهندسي صنايع گروه 
مهندسي صنايع تحقيق در عمليات و مهندسي سيستم رشته
مهندسي صنايع و سيستمها گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
۰۲۱-۸۸۰۲۱۰۶۷ تلفن
۰۲۱-۸۸۰۱۳۱۰۲ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه برادفورد-انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۹ ۱۳۶۳ تهران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي صنايع كارشناسي ۱
۱۳۷۴ ۱۳۷۲ كانادا- اوتاوا دانشگاه اوتاوا مهندسي مديريت كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۸ ۱۳۷۵ برادفورد- انگلستان دانشگاه برادفورد مهندسي صنايع دكترا ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
تا به حال ۱۳۸۰ تهران دانشگاه تهران عضو هيئت علمي ۱
۱۳۸۶ ۱۳۸۴ تهران موسسه مديريت انرژي- دانشگاه تهران مدير بخش مطالعات استراتژيك ۲
۱۳۸۲ ۱۳۸۰ تهران شركت آلوميناي جاجرم مدير برنامه ريزي توليد و مشاور مدير عامل ۳
۱۳۸۰ ۱۳۷۹ تهران جهاد دانشگاهي صنعتي شريف كارشناس ارشد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها, پياده سازي روشهاي نوين توليد همچون JIT, MRP and Lean Manufacturing ۱
مديريت زنجيره تامين و مديريت لجستيك ۲
برنامه ريزي استراتژيك ۳
برنامه ريزي حمل و نقل ۴
بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي و تجارت الكترونيك ۵
مديريت ارتباط با مشتري (CRM) ۶
تحليل بهره وري و مديريت آن در سازمانهاي دولتي و غير دولتي ۷
بكارگيري سيستمهاي خبره و تصميم گيري چند معياره در مسائل پيچيده ۸
پياده سازي روش TQM در كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي كوچك و متوسط ۹

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.