پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۳۶۳ Teimor Rahmani تيمور رحماني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده اقتصاد دانشکده 
گروه امور بازرگاني گروه 
اقتصاد رشته
اقتصاد گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران-خ كارگر شمالي-دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران آدرس
۸۸۰۰۱۸۱۰-۰۹۱۲۳۱۵۴۳۸۲ تلفن
۸۸۶۳۲۴۷۳ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۷ ۱۳۶۳ تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد ليسانس ۱
۱۳۷۱ ۱۳۶۸ تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد فوق ليسانس ۲
۱۳۷۸ ۱۳۷۱ تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد دكترا ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۶۹ ۱۳۶۹ تهران وزارت امور اقتصادي و دارايي كارشناس ۱
۱۳۷۶ ۱۳۷۵ تهران سازمان برنامه و بودجه كارشناس ۲
۱۳۸۳ ۱۳۷۷ تهران بيمه مركزي ايران كارشناس ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
رشد اقتصادي ۱
رانت جويي ۲
سيستهاي پولي و مالي ۳
تورم ۴
همگرايي منطقه اي ۵

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.