پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۳۵۴ Reza Rajabi رضا رجبي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه بهداشت و طب ورزشي گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
تربيت‌ بدني وعلوم‌ ورزشي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران: دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران- خيابان امير آباد شمالي- ربروي كوي آدرس
۰۹۱۲۱۷۷۲۹۹۷ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
منچستر- انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۹ ۱۳۶۵ تهران تربيت معلم تهران تربيت بدني كارشناسي ۱
۱۳۷۳ ۱۳۷۰ تهران تربيت مدرس تربيت بدني و علوم ورزشي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۱ ۱۳۷۵ انگليس منچستر طب ورزشي (آسيب شناسي و حركات اصلاحي) دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۷۵ ۱۳۶۷ تهران دفتر مركزي جهاد دانشگاه مدير داخلي نشريه ورزش دانشگاه انقلاب ۱
۱۳۷۰ ۱۳۶۹ تهران سازمان تربيت بدني (مجموعه ورزشي انقلاب) مسئول راه اندازي آزمايشگاه ورزشي سازمان تربيت بدني ۲
۱۳۷۵ ۱۳۷۳ تهران دانشگاه تهران مسئول آزمايشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران ۳
ادامه دارد ۱۳۸۳ تهران دانشگاه تهران مدير كل تربيت بدني دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.