پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۹۴۵ siroos choubineh سيروس چوبينه

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه مباني علوم زيستي گروه 
فيزيولوژي ورزشي رشته
فيزيولوژي ورزشي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۷ ۱۳۷۳ كرمان شهيد باهنر كرمان تربيت بدني كارشناسي ۱
۱۳۸۰ ۱۳۷۸ تهران تهران تربيت بدني كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۴ ۱۳۸۰ تهران تهران فيزيولوزي ورزش دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران مدير گروه ۱

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
فيزيولوزي ورزش ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.