پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۹۱۹ mohammad reza javadi Yeganeh محمد رضا جوادي يگانه

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
علوم اجتماعي دانشکده 
جامعه شناسي گروه 
علوم اجتماعي جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
۶۱۱۱۷۸۹۵ تلفن
۸۸۰۱۲۴۲۵ دورنگار
www.mrjavadi.com پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۳ ۱۳۷۰ تهران تهران پژوهشگري علوم اجتماعي كارشناسي ۱
۱۳۷۷ ۱۳۷۴ تهران علامه طباطبايي جامعه شناسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ ۱۳۷۷ تهران تربيت مدرس جامعه شناسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۴ ۱۳۷۸ صدا و سيما معاونت صداي صدا و سيما مدير كل پژوهش ۱
۱۳۸۴ ۱۳۸۳ دانشگاه بهزيستي مدير كل پژوهش ۲
۱۳۸۶ ۱۳۸۴ دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي سرپرست كتابخانه ۳
۱۳۹۰ ۱۳۸۸ دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي معاون پژوهشي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
جامعه شناسي تاريخي ۱
جامعه شناسي ادبيات ۲
خلقيات منفي ايرانيان ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.