پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۸۶۰ Hamidreza Jafari حميدرضا جعفري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده محيط زيست دانشکده 
گروه برنامه ريزي ومديريت محيط زيست گروه 
مهندسي كامپيوتر رشته
مهندسي كامپيوتر گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
021-66407719 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه ايالتي لوييزيانا-آمريك دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۷ تهران -ايران دانشگاه تهران علوم كامپيوتر كار شناسي ۱
۱۳۶۱ آمريكا دانشگاه ايالتي لوييزيانا علوم كامپيوتر كارشناسي ارشد ۲
۱۳۶۵ آمريكا دانشگاه ايالتي لوييزيانا ,مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ۳
۱۳۶ آمريكا دانشگاه ايالتي لوييزيانا علوم كامپيوتر دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۵ ۱۳۸۹/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده دانشكده در شبكه كيفيت تدريس-يادگيري دانشگاه ۱
۱۳۹۳/۰۷ ۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران ماينده هيات اجرائي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۳/۰۷ ۱۳۹۰/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده دانشكده محيط زيست در شبكه كيفيت تدريس يادگيري ۳
۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۹۰/۱۰ تهران-ايران عضو كميته بين رشته اي دانشنامه اقتصاد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.