پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۸۴۵ Mohammad javad Javid محمدجواد جاويد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق عمومي رشته
حقوق‌ عمومي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
سوربن-فرانسه دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۰ موسسه مطالعات سياسي- دانشگاه تولوز يك كلام سياسي و علوم سياسي كار شناسي ۱
۱۳۸۳ تهران-ايران امام صادق (ع معارف اسلامي و علوم سياسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ تولوز 1 عمومي, علوم اجتماعي دكتري ۳
۱۳۸۴ فرانسه سوربن جامعه شناسي-جمعيت شناسي دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
جامعه شناسي مسايل روز ۱
جامعه شناسي اديان ۲
۱۳۹۴/۰۱ ۱۳۹۲/۰۱ تهران-ايران دانشگاه تهران هيات علمي وابسته گروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.