پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۷۶۱ ali سيدعلي ترابي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
پرديس دانشكده هاي فني دانشکده 
گروه مهندسي صنايع گروه 
مهندسي صنايع رشته
مهندسي صنايع‌ گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
۸۸۳۳۵۶۰۵ تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
فوق‌دكتراي مديريت زنجيره تامين از كشور كانادا ۱
دكتراي مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير ۲
كارشناسي‌ ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران ۳
كارشناسي‌ مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
معاون موسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي - دانشگاه تهران ۱
عضو كميته مديريت و اقتصاد انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مديريت لجستيك و زنجيره تأمين ۱
طراحي سيستم‌هاي مديريت و اندازه‌گيري عملكرد (بهره‌وري) ۲
برنامه ريزي انرژي ۳
برنامه ريزي حمل و نقل ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.