پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۶۵۶ Hamireza Parsi حميدرضا پارسي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده شهرسازي دانشکده 
شهرسازي گروه 
مهندسي شهرسازي رشته
شهرسازي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۹ تهران-ايران دانشگاه تهران جامعه شناسي كار شناسي ۱
۱۳۷۴ تهران-ايران دانشگاه تهران برنامه ريزي شهري كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۹ تهران-ايران دانشگاه تهران شهرسازي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه شهرسازي پرديس البرز ۱
۱۳۹۲/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه شهرسازي پرديس البرز ۲
۱۳۹۲/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران معاونت آموزشي دانشكده شهرسازي پرديش هناهاي زيبا ۳
۱۳۹۳/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي برنامه ريزي آموزشي پرديس هنرهاي زيبا ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.