پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۵۷۲ Hassan BolKhari Ghahi حسن بلخاري قهي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
هنرهاي تجسمي دانشکده 
مطالعات عالي هنر گروه 
فلسفه هنر رشته
فلسفه هنر اسلامي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
همدرد دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۹ تهران -ايران دانشگاه تهران ,الهيات و معارف اسلامي-فقه و حقوق كار شناسي ۱
۱۳۷۴ تهران -ايران آزاد اسلامي ,الهيات و معارف اسلامي-گرايش اديان و عرفان كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۴ تهران -ايران همدرد فلسفه هنر دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۹/۰۱ ۱۳۸۲/۱۱ تهران-ايران نماينده ويژه فرهنگستان هنر در پيگيري مسائل فرهنگستان هنر در مجلس شوراي اسلامي ۱
۱۳۹۰/۰۱ ۱۳۸۴/۰۶ تهران-ايران عضويت در گروه تخصصي هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر ۲
۱۳۸۹/۰۲ ۱۳۸۴/۱۰ تهران-ايران دبير شوراي هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ۳
۱۳۸۹/۰۳ ۱۳۸۴/۱۰ تهران-ايران عضويت در هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پرداژي و مناظره ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.