پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۴۷۰ Hasan Badini حسن باديني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق خصوصي رشته
حقوق‌ خصوصي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
61112361 09122484312 تلفن
66409595 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
1374 1370 تهران دانشگاه تهران حقوق قضايي كارشناسي ۱
1376 1374 تهران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
1383 1376 تهران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكترا ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
1379 1377 تهران سازمان اموال تمليكي كارشناس حقوقي ۱
1384 1381 تهران سازمان تأمين اجتماعي معاون و سرپرست اداره ۲
تاكنون 1383 تهران دانشگاه تهران استاديار ۳
تاكنون 1385 تهران مؤسسة عالي پژوهش تأمين اجتماعي مشاور ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
مسؤوليت مدني و حقوق مدني ۱
حقوق تأمين اجتماعي ۲
حقوق اقتصادي و حقوق و اقتصاد ۳
فلسفة حقوق ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.