پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۳۷۴۸ Keramatolah Ziari كرامت اله زياري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده جغرافيا دانشکده 
گروه جغرافياي انساني گروه 
برنامه ريزي شهري رشته
جغرافيا- برنامه‌ ريزي شهري گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
هريوت وات -انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۰ يزذ دانشسراي عالي سابق يزد جغرافيا كار شناسي ۱
۱۳۶۹ تهران تربيت مدرس جغرافياي انساني -تخصص: برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۴ تهران تربيت مدرس جغرافياي شهري- تخصص: برنامه ريزي شهري دكتري ۳
۱۳۷۹ انگلستان دانشگاه هريوت وات تخصص:برنامه‌ريزي شهري و منطقه اي پسا دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۱۲ ۱۳۹۰/۱۲ سردبيري مجله پژوهش هاي انساني ۱
۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵ عضويت در كميته تخصصي علوم جغرافيايي ۲
۱۳۹۶/۰۱ ۱۳۹۴/۰۱ سردبيري مجله پژوهش هاي جغرافياي انساني ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.