پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۳۶۲۷ Ahmad Pourahmad احمد پوراحمد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده جغرافيا دانشکده 
گروه جغرافياي انساني گروه 
جغرافيا ي انساني رشته
جغرافيا - جغرافياي انساني گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۶۳۶ تهران-ايران دانشگاه تهران جغرافياي انساني كارشناسي ۱
۱۳۶۷ تهران-ايران تربيت مدرس جغرافياي انساني كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۲ تهران-ايران تربيت مدرس جغرافياي شهري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران دبير هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره ۱
۱۳۹۴/۱۱ تهران-ايران عضو كميته علمي المپياد علوم جغرافيايي ۲
۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران عضويت در هيأت مميزه جهاد دانشگاهي ۳
۱۳۹۵/۰۶ تهران-ايران عضويت در هيأت مميزه جهاد دانشگاهي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.