پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۳۵۹۴ Taghi Azad Armaki تقي آزاد ارمكي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشکده 
گروه جامعه شناسي گروه 
جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي نظري و توسعه گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
۶۱۱۱۷۸۹۲ تلفن
۲۲۸۳۳۵۶۳ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
مري لند-آمريكا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۹ ۱۳۵۴ تهران تهران جامعه شناسي كارشناسي ۱
۱۳۶۴ ۱۳۶۰ تهران تربيت مدرس جامعه شناسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۱ ۱۳۶۷ آمريكا مري لند جامعه شناسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.