اساتيد همکار


حميد رضا يزداني

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


عزت‌اله‌ عباسيان‌

دكتري تخصصي
از اكستر -انگلستان دانشگاه محل خدمت: بوعلي سينا
اقتصاد و علوم اجتماعي
دانشيار


محمد رضا جوادي يگانه

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
دانشيار


محمود شيخ

دكتري تخصصي
از تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشيار


محمدعلي اخوان بهابادي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


حبيب هنري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبايي
روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


فريبرز جولاي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


محمد محجوب

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


محمد عزيزي

دكتراي تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


سعيد فتحي

دانشگاه محل خدمت: اصفهان
علوم اداري واقتصاد
دانشيار

بيشتر...
جستجو در اساتيد همکار

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱ و ۸۸۳۹۱۵۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.