پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۲۴۶۸ شناسه:
محمد زارع بنادكوكي دانشجو:
پيشگيري وضعي از جرايم كاركنان زندان عليه زندانيان عنوان فارسي:
Prevention of prisoners' crimes against prisoners عنوان انگليسي:

پيشگيري -جرايم -زندان -زندانيان -حقوق زنداني -سازمان زندانها

چکيده:

Crimes

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا زهروي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.