پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۹۰۴ شناسه:
زهرا بلوكي عوض دخت دانشجو:
شناسايي فرصت‌هاي كسب‌وكار براي دانش‌آموختگان ارشد رشته‌ي مديريت آموزشي عنوان فارسي:
Identifying Business Opportunities for Graduates in Master of Educational Management عنوان انگليسي:

............................

چکيده:

شناسايي فرصت؛ كسب‌وكار؛ كارآفريني؛ دانش‌آموختگان ارشد مديريت آموزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.