پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۶۳۳ شناسه:
فاطمه اسلامي دانشجو:
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك حقوقي و تطبيق عنوان فارسي:
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك و حقوق تطبيقي عنوان انگليسي:

اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك و حقوق تطبيقي

چکيده:

مديريت ريسك، ريسك حقوقي، ريسك تطبيق، تستانداردهاي بانكي، حقوق نرم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين جعفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.