پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۷/۱۲ دفاع:
۱۴۶۶ شناسه:
علي لك علي ابادي دانشجو:
تحليل و تبيين شفافيت بودجه دولتي در ايران عنوان فارسي:
Analysis of government budget transparency in Iran عنوان انگليسي:

بودجه از مهمترين اسناد مالي كشور است كه هر سال پس از ساعت‌ها بحث و فعاليت كارشناسي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي، هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تهيه و به عنوان برنامه سالانه دولت براي اجرا ابلاغ مي‌شود. هرچند بودجه ظاهرأ تنها برنامه كار و دخل و خرج دولت را در يك سال تعيين مي‌كند، ولي در حقيقت هر سال اقتصاد جامعه و در نتيجه آحاد مردم را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. از اين رو است كه شدت اهميت سند بودجه براي مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي دولت چيزي از اهميت آن براي عموم مردم كم نمي‌كند. متأثر شدن مردم از سند بودجه و تصميماتي كه در فرآيند تهيه بودجه اتخاذ مي‌شود آنها را مستحق آگاهي از چند و چون بودجه مي‌كند. از طرف ديگر، حق نظارت مردم بر فعاليت‌هاي دولت نيز اطلاع از محتواي بودجه را توجيه‌پذير مي‌كند.

آگاهي سطوح مختلف مردم از اعداد و ارقام، گرايش‌ها و اثرات سند بودجه مستلزم تهيه و انتشار اطلاعات بودجه در ابعاد گوناگون، در طول فرآيند تهيه، تنظيم و تصويب آن است. در بيشتر كشورها جريان مستند سازي و اطلاع‌رساني بودجه را تحت عنوان «بودجه شفاف» از الزامات «حكمراني خوب» به حساب مي‌آورند و ميزان شفافيت بودجه را با استفاده از شاخص‌هاي مختلف اندازه‌گيري مي‌كنند.

اين تحقيق با هدف ترويج شفاف‌سازي بودجه در كشور، با استفاده از اطلاعات، مستندات و نتايج بررسي‌ها و تحقيقات در دسترس تدوين خواهد شد. روش تحقيق بر اساس هدف، كاربردي است. و از نظر گرداوري داده ها از روش توصيفي-تحليلي استفاده گرديده است.. تحقيق در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول به بيان مفاهيم و اصطلاحات شفافيت بودجه و بررسي شاخص‌هاي تعيين شفافيت بودجه اختصاص مي يابد. در فصل دوم ضمن تحليل شاخص شفافيت بودجه، روند آن در كشورهاي موفق بررسي ميشود. در فصل سوم پس از بررسي فرآيند بودجه‌ريزي در جمهوري اسلامي ايران و مستندات بودجه در قالب پرسشنامه برگرفته از تحقيقات مؤسسه بين‌المللي همكاري بودجه‌اي (IBP)، وضعيت شفافيت بودجه در ايران با توجه به شاخص مربوط (OBI)، تحليل و تبيين خواهد گرديد. در نهايت، توصيه‌ها و راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي سطح شفافيت بودجه در فصل چهارم ارائه خواهد شد.

چکيده:

بودجه- شفافيت- شاخص مربوط (OBI)،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.