جلسات دفاع
۱۲ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۴/۱۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي سطح استراتژي همكاري با رقيب و بررسي مقدار تاثير آن در فعاليت هاي نوآورانه شركتها مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد محمدحسن نوري همداني ۱۵۰۲۹۴۷۵۶
۹۶/۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر الهه عرب عامري
تاثير بازخورد مقايسه اي-اجتماعي و خود- مقايسه اي بر اكتساب و تحكيم يك مهارت ادراكي-حركتي رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري علي اظهري ۱۵۰۲۹۲۸۱۳
۹۶/۴/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
كاربرد تئوريهاي صف در بهبود زمان انتظار مشتريان بخش فروش كال سنتر مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مهين ماوايي والقان ۱۵۰۲۹۴۶۲۲
۹۶/۴/۱۲ ساعت ۹:۰۰ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسن بلخاري قهي
روند شكل‌گيري ايده در طراحي نشانه‌هاي تجاري با تأكيد بر تحليل آثار پل رند طراح آمريكايي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد نسترن خوش خواهش ۱۵۰۵۹۳۰۲۶
۹۶/۴/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر آرين قلي پور
طراحي مدل انطباق پذيري مسير شغلي كاركنان با تاكيد بر موفقيت كارراهه در شركت پتروشيمي شازند مديريت - مديريت منابع انساني دکتري فاطمه كريمي جعفري ۱۵۰۲۹۲۸۶۲
۹۶/۴/۴ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريا بيگي زند
طراحي محيط و منظر كارخانه سيمان گلستان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سعيد طيورپرواز ۱۵۰۴۹۴۱۶۳
۹۶/۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
"ارائه چارچوبي يكپارچه براي بهبود عملكرد مبتني بر سيستم‌هاي مديريت كيفيت (TQM، TPM، SPC)، و مديريت توليد (JiT، LM)- مورد مطالعه: صنعت گاز" مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري مهدي اجلي ۱۵۰۲۹۱۴۵۵
۹۶/۳/۳۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر منصور معظمي
طراحي مدل درگيرسازي ذينفعان در خط مشي گذاري عمومي مورد مطالعه صنعت نفت ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري زهرا گل دار ۱۵۰۲۹۲۹۵۳
۹۶/۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
دکتر نعمت اله فاضلي
تبيين چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي و ارايه مدل مناسب براي رويارويي با آنها مديريت - مديريت رسانه اي دکتري حجت اله عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۵
۹۶/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر محمود شيخ
دکتر رسول حمايت طلب
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
ويژگي‌هاي توانايي‌ شناختي، تنظيم عواطف و احساسات و توانايي ادراك ديداري حركت در شرايط محيطي نويزدار در كودكان داراي نقص توجه رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري سمانه ايماني پور ۱۵۰۲۹۲۸۱۴
۹۶/۳/۲۴ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر بيژن عباسي راهكار هاي پاسداري از منابع طبيعي در حقوق اداري ايران حقوق عمومي کارشناسي ارشد پرويز ابويي مهريزي ۱۵۰۳۹۲۱۸۰
۹۶/۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر ناصر نقدي
دکتر فضل اله باقرزاده
تاثير تمرين اجباري و تزريق گابا در ناحيه نئواسترياتوم بر يادگيري، حافظه فضايي و اختلال حركتي موش هاي صحرايي فلج مغزي شده رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري شقايق مدبري ۱۵۰۲۹۱۴۰۸
جستجو در پايان نامه ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.