جلسات دفاع
۷ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۸/۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر علي سلامي
دکتر فردريك جيمسون
تروريسم و ادبيات: بازنمودهاي (نا) رويداد در رمانهاي "بنياد گراي ملول" اثر محسن حامد، "مرد درحال سقوط" اثر دان دليلو و "شنبه" اثر ايان مك ايوان زبان و ادبيات انگليسي دکتري امير رياحي نوري ۱۵۰۳۹۲۳۸۴
۹۶/۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
ارائه مدل عوامل پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي كاركنان زن سازمان ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عصمت همتي ۱۵۰۲۹۲۸۶۶
۹۶/۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريا بيگي زند
طراحي اكو كمپ " ايستگاه يزدگرد ، يزد " با تاكيد بر رويكرد اصول مرمت منظر مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد شهريار غفاري اناركي ۱۵۰۴۹۴۳۶۹
۹۶/۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر رزمي
ارائه مدل رياضي در زنجيره تأمين و توليد سبز با هدف كاهش مخاطرات زيست محيطي با تاكيد بر آلودگي هاي آب در صنعت نفت و پتروشيمي استان تهران مهندسي صنايع دکتري ابوالفضل روحاني ۱۵۰۴۹۲۳۸۱
۹۶/۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر فريبرز جولاي
توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع دکتري فرهاد صالحيان ۱۵۰۴۹۲۳۷۷
۹۶/۷/۲۲ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ابراهيم موسي زاده
امر به معروف و نهي از منكرمردم نسبت به حكومت و زمامداران در نظام حقوقي حقوق عمومي دکتري علي كاظم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۴
۹۴/۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر رضا تهراني بررسي ارتباط متقابل ميان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام بانك ها دربورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد مونا خليلي ۱۵۰۲۹۰۱۲۸
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.