جلسات دفاع
۳ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۷/۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
دکتر محمد ابويي اردكان
طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك رفاه) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اصغر اسدي ۱۵۰۲۹۱۳۵۳
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
بررسي تجربي ميزان افزايش عمر خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي با وصله هاي مختلف چند لايه كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد كسري حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۸۲
۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر محمدحسين محمدي
تصحيح نسخه خطي تحفه السعاده زبان و ادبيات فارسي دکتري سعيد تقديري ۱۵۰۳۹۲۳۲۱
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.