جلسات دفاع
۸ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۹/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سهيلا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۸
۹۶/۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا هدائي
دکتر حسين داورزني
بررسي تطبيقي "تفسير متن از ديدگاه هرمنوتيك و اصول فقه فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمود شربتيان ۱۵۰۳۹۲۳۵۴
۹۶/۹/۲۵ ساعت ۹:۰۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر رضا واعظي
تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري محمدمهدي قميان ۱۵۰۲۹۳۰۴۸
۹۶/۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد باقر ساروخاني
دکتر يحيي كمالي پور
ارائه الگوي مدولاسيون پيام با هدف مهندسي پيام در رسانه‌ها مديريت - مديريت رسانه اي دکتري حسين خواجه جعفري ۱۵۰۲۹۱۳۶۸
۹۶/۹/۱۲ ساعت ۸:۰۰ دکتر حسين نواده توپچي بايسته هاي حقوقي قانون ملي فضايي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد علي اكبر شمس ۱۵۰۳۹۴۴۲۰
۹۶/۸/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر علي سوري
دکتر محسن مهرآرا
رابطه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي،درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد زهرا كهزادوند ۱۵۰۲۹۴۰۱۵۶
۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر علي ربيعي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري سودابه رادفرد ۱۵۰۲۹۱۳۷۱
ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رحيم پيلور
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي -اقتصادي قوانين حاكم برشركتهاي تعاوني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پيمان نيكزادهرسيني ۱۵۰۳۹۴۲۸۸
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.