جلسات دفاع
۵ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۷/۹/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
تأثير خودمختاري و عدم خودمختاري در تمرين بر انگيزش خودمختاري و حمايت خودمختاري ادراك شده در تربيت بدني رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري جواد نورعلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۴
۹۷/۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بحث اعتبار مهارت شنيداري آزمون بين المللي آيلتس آموزش زبان انگليسي دکتري علي پناهي مسجدلو ۱۵۰۳۹۲۳۲۰
۹۷/۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر ترانه بوربور
دکتر سيدعلي اصغر سلطاني
منازعات گفتماني جهت پايه گذاري قدرت و هويت در رمان هاي منتخب آندره برينك و نادين گورديمر زبان و ادبيات انگليسي دکتري هانيه مهرمطلق ۱۵۰۳۹۳۲۴۲
۹۷/۹/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر مجتبي شريعتي نياسر
دکتر زهرا اكبري
دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
تهيه SLN به عنوان سيستم دارورساني براي گياهان دارويي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد زهرا قايم مقاميان ۱۵۰۴۹۵۱۵۰
۹۷/۷/۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محمد طالقاني
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري رحمت علي صابري حقايق ۱۵۰۲۹۲۸۵۴
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.