پايان نامه هاي دفاع شده
۵ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۲/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
طراحي مدل سياستگذاري خبري روزنامه هاي ورزشي با هدف ترويج ورزش همگاني مديريت - مديريت رسانه اي دکتري مهدي فولادي ۱۵۰۲۹۲۹۰۳
۹۶/۲/۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
تدوين الگوي شكوفايي شهري (مطالعه موردي شهر قزوين) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري مريم نخستين احمدي ۱۵۰۲۹۲۸۳۳
۹۶/۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر رضا طجرلو
دکتر محمدجواد رضايي زاده برواتي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي تطبيقي اصول مربوط به ارتقاء سلامت در معاملات دولتي در نظام حقوقي ايران و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) حقوق عمومي دکتري بهزاد قرباني درآباد ۱۵۰۳۹۲۳۸۹
۹۶/۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر نگرش و تمايل به خريد كالاي مد لوكس در مصرف كنندگان ايراني مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سجاد فرشيان فرشچي ۱۵۰۲۹۲۲۲۴
۹۶/۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارائه رويكرد جديد دسته‏بندي اقلام خريد بر مبناي مدل كرالجيك با استفاده از تكنيك AHP به منظور تدوين استراتژيهاي تامين كالا در پروژه هاي نفت و گاز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد كامران ضرابي ۱۵۰۲۹۲۵۸۱
جستجو در پايان نامه ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.