جلسات دفاع
۱۱ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر فردريك جيمسون
پسا پسامدرنيسم در برابر پسامدرنيسم و مدرنيسم: هويت و ارتباط در سه گانه ديويد فاستر والاس زبان و ادبيات انگليسي دکتري عبدالرضا گودرزي ۱۵۰۳۹۲۳۹۱
۹۶/۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
الگوي پردازش خواندن متون درون شاكله با محتواي فرهنگي آشنا / ناآشنا با استفاده از دستگاه ردياب چشمي در فراگيران زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي دکتري عليرضا اتش پنجه ۱۵۰۳۹۲۳۴۴
۹۶/۶/۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل راهبردي فنّي‌اقتصادي بهره‌برداري از فناوري‌هاي جلبك جهت توليد سوخت زيست‌توده در كشور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد محمدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۷
۹۶/۶/۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
باز طراحي منظر روستايي با رويكرد اكودهكده نمونه موردي :ايگل مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمدرضا اطمينان مهر ۱۵۰۴۹۴۰۲۹
۹۶/۶/۵ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي وضعيت مديريت انرژي در اماكن ورزشي سرپوشيده ي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران براساس مقررات ملي ساختمان مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ثنا همداني ۱۵۰۲۹۴۷۷۸
۹۶/۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمود كاظمي
تحليل موارد غيرمصرح تفاوتهاي فقهي حقوقي ازدواج موقت با دائم حقوق خصوصي دکتري جهانبخش غديري ۱۵۰۳۹۱۱۵۴
۹۶/۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر سعيد باجلان
انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهاي سهام، ارز و طلا در ايران مديريت - مديريت مالي دکتري سيدعلي سيدخسروشاهي ۱۵۰۲۹۱۳۸۲
۹۶/۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن صادقي
دکتر رحيم پيلور
حمايت حقوقي از گياهان دارويي در ايران حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد مليكا خليل الهي ۱۵۰۳۹۴۱۰۹
۹۶/۵/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي تاثير تكرار بر فراگيري لغت خردسالان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ندا قوام بايگي ۱۵۰۳۹۳۱۹۳
۹۶/۵/۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
عوامل مؤثر بر نشاط سازماني در محيط كار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اروين رحمانزاده ۱۵۰۲۹۴۳۴۱
۹۶/۵/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
اندازه گيري كارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مينا خيرخواه ۱۵۰۲۹۴۳۱۲
جستجو در پايان نامه ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.