كارشناسان اداري و مالي
حسين حسيني

 

نام و نام خانودگي:

مسئول دفتر حوزه رياست سمت:

88391400  و 88391500 

 

تلفن:
hosseini58@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:
لاله كوه بر نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور دانشجويي سمت:

 88955537

راهنماي جامع دانشگاه تهران

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصر

تلفن:
lkoohbor@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

 

 

پيغام:

 

جمشيد نظيفي

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور اداري، رفاهي و پشتيباني سمت:

 88390886

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصر

تلفن:

jnazifi@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

مريم محقق راد

نام و نام خانودگي:
مسئول دبيرخانه سمت:

 88390886

راهمناي جامع دانشگاه تهران

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصر

تلفن:

mohagheghrad@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:
مهدي علي كرمي نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور مالي

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصر

تلفن:
mahdialikarame@gmail.com رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام فقط براي امور دانشجويي و اساتيد

پيغام:

الهام خوش اخلاق

نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور مالي

دانشجويان گرامي براي سوالات مالي خود با كارشناس مالي آقاي كرمي مكاتبه نماييد

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصر

تلفن:

E.khoshakhlagh@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام فقط براي امور حسابداري

پيغام:

مصطفي ترابي

نام و نام خانودگي:
رئيس حسابداري پرديس البرز سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

دانشجويان گرامي براي سوالات مالي خود با كارشناس مالي آقاي كرمي مكاتبه نماييد

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 11

  ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 12  و 13 الي 15.30 عصرصر

تلفن:

 

رايانامه:

پيغام:

 

حسين حسيني

 

نام و نام خانودگي:

مسئول دفتر حوزه رياست سمت:

88391400  و 88391500 

 

تلفن: hosseini58@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.