فرم هاي آموزش  

لطفا فرم هاي مورد نياز خود را دريافت نماييد

پيوست ها:

 • پيوست ۱: مراحل_فارغ_التحصل
 • پيوست ۲: تعهد كارت دانشجويي
 • پيوست ۳: تاييد مقاله دكترا
 • پيوست ۴: دانشگاه تهران فرم مرخصي تحصيلي دانشجويان پرديس البرز
 • پيوست ۵: درخواست عودت شهريه ويژه دانشجويان انصرافي پرديس البرز
 • پيوست ۶: صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۷: فرم انتخاب واحد دانشجو
 • پيوست ۸: فرم تحويل پايان نامه ارشد
 • پيوست ۹: فرم تسويه حساب دانشجوي محروم از تحصيل (1)
 • پيوست ۱۰: فرم تعهد دريافت مدرك
 • پيوست ۱۱: فرم تعهدنامه براي دريافت كارت دانشجويي المثني
 • پيوست ۱۲: فرم تقاضاي ترك تحصيل دائم دانشجو--انصراف از تحصيل
 • پيوست ۱۳: فرم درخواست انتقال بصورت ميهمان
 • پيوست ۱۴: فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي دانشگاه تهران
 • پيوست ۱۵: فرم درخواست معرفي نامه
 • پيوست ۱۶: فرم دريافت كارنامه انگليسي
 • پيوست ۱۷: فرم رويت كارنامه
 • پيوست ۱۸: گواهي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۱۹: مدارك لازم جهت صدور دانشنامه
 • پيوست ۲۰: مراحل تسويه حساب دانشجويان پرديس البرز
 • پيوست ۲۱: تعهد نامه پذيرفته شدگان ورودي 95
 • پيوست ۲۲: تعهد_نامه_-_سنوات
 • پيوست ۲۴: فرم_انتخاب_استاد_راهنما_-_ارشد_و_دكتري
 • پيوست ۲۵: فرم_تمديد_دوره_آموزشي_مقطع_دكتري
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.