كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش  

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه ۵ قرار دارد.


  آيناز نوري نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد MBA تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

 • مديريت منابع انساني - مديريت دولتي - مديريت رسانه - مديريت اجرايي - مديريت بازرگاني - مديريت امور شهري - MBA حسابداري- مديريت مالي

مقطع دكتري:

 • مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - مديريت رسانه - مديريت تكنولوژي - مديريت منابع انساني
مسئول رشته هاي:
۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰-۳۰۵  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰ تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

 • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي

مقطع دكتري:

 • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي
مسئول رشته هاي:

 ۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۰۷ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


عليرضا صادقي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد ادبيات عرب تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

 • گروه فقه و حقوق - ادبيات فارسي - ادبيات عربي - ايرانشناسي

مقطع دكتري:

 • گروه فقه و حقوق -  ادبيات فارسي - و ادبيات عربي
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۶  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


آقاي امرايي نام و نام خانودگي:
كارشناسي تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

 • معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع دكتري:

 • زبان و ادبيات فارسي- زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۲  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
amrae.amir@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

 


آرش كريمي پناهان نام و نام خانودگي:
كارشناسي تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

 •  
  • مديريت منابع انساني - مديريت دولتي - مديريت رسانه - مديريت اجرايي - مديريت بازرگاني - مديريت امور شهري - MBA
 • مقطع دكتري:

  • مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - مديريت رسانه - مديريت تكنولوژي - مديريت منابع انساني
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۹   - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
  رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:


خانم صارمي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
كارشناس فارغ التحصيلي سمت:

فارغ التحصيلي

مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۱۴

داخلي ۳۱۴  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 z.saremi@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


داريوش انصاري نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
  سمت:

 كارشناسي ارشد : گروه اقتصاد - تربيت بدني - جامعه شناسي - مديريت آموزشي - روانشناسي

مسئول رشته هاي:

۰۲۶۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي۳۰۱-  ۳۰۸  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 Daryush_ansari@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


الهام بنايي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
كارشناس واحد پژوهش سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۳  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۲:۳۰  و ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 banaee.e@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.