تماس با واحد فناوري اطلاعات  

اعضاي واحد فناوري اطلاعات پرديس البرز دانشگاه تهران آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما دانشجويان محترم مي باشند. محل استقرار واحد فناور اطلاعات در سايت رايانه پرديس البرز واقع در طبقه دوم مي باشد.

دانشجويان و متقاضيان محترم مي توانند از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام نيز با ما در تماس باشند.

داريوش انصاري نام و نام خانودگي:
مسئول واحد فناوري اطلاعات سمت:
 مهندسي تكنولوژي نرم افزار تحصيلات:
۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۸
تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.